Privacy Policy


Shopgroup.nl bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We zorgen ervoor dat we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Informatie verstrekt aan Uw-stickershop.nl wordt niet aan derden doorgegeven. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden door Uw-stickershop.nl nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Privacy en veiligheid
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL). Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Persoonlijk
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder kunt u lezen welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.
Uw bestelling leverenVoor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, en uw adres(sen) nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling.
Uw account In uw account op shopgroup.nl slaan we o.a. de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.
Klantenservice U kunt met ons mailen en bellen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens.
Nieuwsbrieven U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld u dan hier af.
Prijsvragen Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Uw-stickershop.nl kan tussentijds haar privacy policy aanpassen, wanneer zich wettelijke of bedrijfsmatige ontwikkelingen voordoen. Wijzigingen/aanpassingen zullen altijd op deze pagina bekend worden gemaakt.

Indien u nog vragen heeft, mail ons dan via info@shopgroup.nl

Privacy policy laatste aanpassing: 28-12-2020

Uw-stickershop.nl is een onderdeel van The Sticker Shop.
Op deze privacy policy pagina proberen wij u op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens The Sticker Shop bewaard en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken.

Deze privacy policy is van toepassing op www.shopgroup.nl en is voor het laatst aangepast op 28-12-2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
The Sticker Shop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.uw-stickershop.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.Uw-stickershop.nl aan The Sticker Shop verstrekt. The Sticker Shop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Ordergegevens

WAAROM THE STICKER SHOP GEGEVENS NODIG HEEFT
Om uw ervaringen met The Sticker Shop zo goed mogelijk te maken, bewaren wij bepaalde persoonlijke gegevens van onze klanten. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het goed verlopen van de verzending of voor het informeren van onze klanten over nieuwe producten of aanbiedingen. Hieronder hebben wij voor u beschreven welke persoonsgegevens wij gebruiken en op welke manier wij deze gebruiken.

Levering van de bestelling
The Sticker Shop zal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Om er voor te zorgen dat de bestelling op tijd en op het juiste adres wordt geleverd hebben wij de adresgegevens en naam nodig. Het emailadres (en eventueel telefoonnummer) gebruiken wij om contact met u op te nemen om informatie over uw bestelling en verzending door te geven. De ordergegevens worden gebruikt om de juiste producten te leveren en de betalingsgegevens worden gebruikt om te controleren of de betaling binnen is gekomen.

Accountgegevens
Bij The Sticker Shop is het mogelijk om een persoonlijk account aan te maken. Hierin worden de naam, adresgegevens, contactgegevens en ordergeschiedenis opgeslagen . Als u een nieuwe bestelling bij ons plaatst worden de gegevens automatisch ingevuld. In uw The Sticker Shop account kunt u gemakkelijk zelf alle informatie bekijken, aanpassen en verwijderen. Bij The Sticker Shop is het uiteraard ook mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder een account aan te maken.

Klantenservice contact
Om er voor te zorgen dat u goed wordt geholpen maakt onze klantenservice gebruik van uw persoonlijke informatie (naam, adresgegevens, order en betalingsgegevens en contactgegevens). Op deze manier kunnen wij u het beste van dienst zijn.

Verbetering van de website
The Sticker Shop blijft werken aan verbeteringen van de webshop www.uw-stickershop.nl. Om te achterhalen wat verbeterd moet worden maken wij gebruik van gegevens over het klantgedrag op onze website. Zo kunnen wij door unieke bezoekers te registeren bijvoorbeeld zien welke pagina’s vaak worden gebruikt of hoe lang een bepaalde pagina bezocht wordt. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen wij onze website zo verbeteren dat deze nog beter werkt.

HOE LANG THE STICKER SHOP GEGEVENS BEWAART
The Sticker Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens die gebruikt zijn voor de facturatie van bestellingen zijn niet aan te passen of te verwijderen, wij zijn namelijk wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
The Sticker Shop geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van ons betaalverkeer (Mollie) en bieden wij onze poststukken aan bij verschillende postverwerkers, voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van e-mailprogramma Mailchimp. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er voor dat door middel van een overeenkomst uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat deze worden verwijderd indien deze niet meer nodig zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van YourHosting. YourHosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. YourHosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. YourHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het betaalplatform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Nieuwsbrieven
Via onze nieuwsbrief ontvangt u interessante tips over onze producten, aanbiedingen en acties. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van The Sticker Shop. Wilt u geen nieuwsbrieven van The Sticker Shop meer ontvangen? Geen probleem, u kan zich gemakkelijk uitschrijven of de voorkeuren aanpassen.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google analytics
The Sticker Shop maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Sticker Shop bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan The Sticker Shop te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Sticker Shop heeft hier geen invloed op.
The Sticker Shop heeft Google geen toestemming gegeven om via The Sticker Shop verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@shopgroup.nl. The Sticker Shop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Indien u een eigen account bij Uw-stickershop.nl heeft aangemaakt, dan kunt u deze eenvoudig aanpassen of verwijderen in uw eigen account. Log in op uw eigen account en verbeter of verwijder de gegevens die niet meer correct zijn. Lukt het u niet om dit zelf te doen, of hebt u geen account bij shopgroup.nl? Neem dan contact op met onze klantenservice via email, telefoon of post.

BEVEILIGEN
The Sticker Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Sticker Shop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Sticker Shop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Sticker Shop op via info@shopgroup.nl.

Gebruik van cookies
The Sticker Shop werkt samen met verschillende partijen die het gedrag van onze bezoekers analyseren. Dit wordt verzameld door middel van Cookies, die verderop in dit document staan beschreven. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.
Shopgroup.nl maakt gebruik van verschillende cookies. Een deel van deze cookies zijn noodzakelijk om een goedwerkende website aan te bieden, een aantal andere cookies wordt gebruikt om onze website en het klantgedrag te analyseren. In het onderstaande overzicht geven wij per type cookie die op onze website wordt gebruikt en een korte uitleg.

Welke cookies gebruikt Shopgroup
In de webshop Uw-stickershop.nl worden verschillende soorten cookies gebruikt. In onderstaande uitleg geven we aan welke type cookies worden gebruikt.
o Winkelwagen behoud: Dit is een cookie waarmee de inhoud van uw winkelwagentje kan worden bewaard. Dit cookie wordt alleen gebruikt indien u inlogt of iets aan uw winkelmandje toevoegt. Dit cookie wordt maximaal 1 dag bewaart.
o Met analyserende en marketing cookies verzamelen wij gegevens over welke pagina’s op onze website vaak worden bekeken. Wij maken gebruik van de volgende cookies:
 Facebook: Dit cookie ziet welke pagina’s zijn bezocht. Wij gebruiken deze informatie om te bepalen welke advertenties en berichten wij plaatsen op onze facebook pagina.
 Google: Met de cookies van google kan worden bekeken welke pagina’s op shopgroup.nl worden bekeken. Deze informatie gebruiken wij om persoonlijke aanbiedingen te doen en om onze website te verbeteren

Verwijderen en beheren van cookies
Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden opgeslagen dan kunt u eenvoudig de internetvoorkeuren aanpassen in de browser waar u mee werkt. Als u dit doet, dan wordt er per website die wordt bezocht gevraagd of u hun cookies wilt accepteren. Ook is het mogelijk om uw internet voorkeuren zo te wijzigen dat voor bepaalde websites geen cookies meer worden geaccepteerd.

www.Shopgroup.nl is een website van The Sticker Shop. Shopgroup.nl is als volgt te bereiken:

Postadres: Zonstraat 15, 7553 DV Hengelo
Vestigingsadres: Zonstraat 15, 7553 DV Hengelo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64941159
Contactpersoon voor privacyzaken: L. Krikke
E-mailadres: info@shopgroup.nl